ERASMUS+ 2014/15

Nr projektu: 2014-1-PL01-KA102-001086

Tytuł projektu: „Staż zagraniczny uczniów technikum – inne spojrzenie na świat”

Wartość projektu: 174 202,00 euro

 

W ramach projektu na zagraniczne staże wyjedzie sześć 16-osobowych grup uczniów wraz z 2 nauczycielami. Jego realizacja zakończy się 30 czerwca 2016 r. W dniach 14 – 27 marca 2015 r. praktykę zagraniczną odbyli uczniowie klasy II b kształcący się w zawodzie technik ekonomista.

 

Uczestnicy projektu:

Łukasz Dąbrowski

Klaudia Durlik

Nikola Jedlińska

Monika Krakowiak

Agata Król

Irmina Krzepkowska

Małgorzata Kucharska

Natalia Musielak

Ewa Niewczas

Katarzyna Obara

Anna Ostrowska

Albert Śliwiński

Dominika Tarabasz

Karolina Tusień

Aleksandra Zięba

Konrad Zarzycki.

 

Uczniowie klasy II b odbyli praktykę w zaprzyjaźnionej już firmie WBS Training AG w Dreźnie. Uczestnicy projektu zapoznali się ze specyfiką działalności firmy, jej organizacją, uczestniczyli w szkoleniach i spotkaniach z trenerami, opracowywali praktyczne rozwiązania marketingowe mające na celu wprowadzenie nowego produktu na rynek, obliczali koszty i przychody z działalności, planowali możliwe do osiągnięcia zyski. Uzyskali wiedzę z zakresu prowadzenia analiz finansowych niemieckich podmiotów gospodarczych, opracowywania strategii finansowych i nowoczesnych metod prowadzenia działalności handlowej na rynkach zagranicznych itp. Młodzież z Ekonomika współpracowała również ze swoimi rówieśnikami z Łotwy i Grecji, którzy w tym samym czasie przyjechali na praktyki do niemieckiej firmy WBS.

Oprócz codziennej pracy dla młodzieży przewidziano także zajęcia kulturowe – zwiedzanie zabytków i ciekawych miejsc w Dreźnie. Młodzież była w fabryce Volkswagena,  w Muzeum Higieny, Muzeum Techniki, zwiedziła Stare i Nowe Miasto. Uczestniczyła również w wycieczce do stolicy Niemiec – Berlina, oglądając najważniejsze atrakcje tego miasta.

Na zakończenie praktyki wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty od firmy WBS TRAINING AG oraz ocenę swojej pracy – wszyscy celującą. 

Grupa młodzieży wróciła do kraju bardzo zadowolona - bogatsza o nowe doświadczenia zawodowe, z większymi umiejętnościami językowymi, z poszerzoną wiedzą o Niemczech, niezapomnianymi wspomnieniami z firmy, hostelu, zwiedzanych miejsc na terenie Drezna i Berlina, nawiązanymi znajomościami z młodzieżą z innych krajów…

Projekt miał rzeczywiście wymiar międzynarodowy i na pewno przyniesie wiele korzyści wszystkim jego uczestnikom.

 

W dniach 12 – 25 kwietnia 2015 roku grupa 16 uczennic z klasy III c, kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa, odbyła zagraniczną praktykę w Portsmouth w Wielkiej Brytanii.

Uczestnicy projektu:

Monika Ceglarz

Wioletta Cieślik

Joanna Garbacz

Agnieszka Koselnik

Aleksandra Kowalska

Dominika Kozakiewicz

Karolina Lewandowska

Aleksandra Matuszczak

Kinga Niewiadomska

Kinga Różycka

Monika Romanicz

Agnieszka Stępień

Marita Walczak

Anna Włodarczyk

Katarzyna Woźniak

Krystyna Zielińska

Dzięki współpracy  z zagranicznym partnerem uczennice mogły odbyć staż w takich hotelach jak Ibis, Ibis Budget, G!Boutique, Holiday Inn oraz Rydeview Hotel. Oprócz codziennej pracy i możliwości szkolenia języka angielskiego dla młodzieży zaplanowano także zajęcia kulturowe – zwiedzanie ciekawych miejsc w Portsmouth oraz wycieczkę do Londynu.

Na zakończenie praktyki wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty oraz ocenę swojej pracy – wszyscy celującą.

Projekt na pewno przyniesie wiele korzyści wszystkim jego uczestnikom. Grupa młodzieży wróciła do kraju bardzo zadowolona - bogatsza o nowe doświadczenia i przeżycia.