Kryteria naboru

PRAKTYKI ZAGRANICZNE

W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016

Przed nami realizacja projektu ”Staż zagraniczny uczniów technikum - inne spojrzenie na świat” o wartości174 202,00 EURO. Uczestnikami projektu będą uczniowie kl. II kształcący się w zawodzie technik ekonomista i kl. IIII w zawodzie technik informatyk, technik hotelarstwa  i technik organizacji reklamy. 
W ramach projektu w 2015 r. będzie zorganizowana 2 tygodniowa praktyka zawodowa przez niemiecką firmę WBS TRAINING AG dla uczniów w każdym zawodzie.  W 2015 r. i w 2016 r. zostanie zorganizowana 2 tygodniowa praktyka przez angielską firmę Training Vision dla 16 hotelarzy dla kl III c i 2 tygodniowa praktyka w kl. III dla obecnej kl. II b. Łącznie w projekcie uczestniczyć będzie 96 osób.

TERMINY WYJAZDÓW

NIEMCY

technik informatyk (klasa 2a): 12.09.2015 r. - 25.09.2015 r.
technik hotelarstwa (klasa 2b): 12.09.2015 r. - 25.09.2015 r.
technik ekonomista (klasa 2b): 14.03.2015 r. - 27.03.2015 r.
technik organizacji reklamy (klasa 2c): 03.10.2015 r. - 16.10.2015 r.

WIELKA BRYTANIA - HOTELARZE

12.04.2015 r. - 25.04.2015 r. (klasa 3c)
03.04.2016 r. - 16.04.2016 r. (klasa 2b)

 

Kryteria naboru uczniów ZSE

na staż zagraniczny

w roku szkolnym 2014/2015

i  w roku szkolnym 2015/2016

 

Kryteria są ustalane na koniec I semestru roku szkolnego 2014/2015 (dla ekonomistów - wyjazd do Niemiec, dla hotelarzy - wyjazd do Londynu dla klasy III c), na koniec roku szkolnego 2014/2015 dla informatyków, hotelarzy i organizacji reklamy (wyjazd do Niemiec) oraz na koniec I semestru roku szkolnego 2015/2016 dla hotelarzy (wyjazd do Londynu - obecna klas II b)

1. Ocena z j. niemieckiego i angielskiego

ocena

punkty

6        

4p

5        

3p

4        

2p

3        

1p

2. Ocena z zachowania

ocena        

punkty

wzorowa         

3p

bardzo dobra   

2p

dobra               

1p

 3. Średnia ocen ze wszystkich nauczanych przedmiotów zawodowych

średnia ocen  

punkty

6,0 - 5,0         

4p

4,9 - 4,0         

3p

3,9 - 3,5         

2p

3,4 - 3,0         

1p

 4. Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów

średnia ocen 

punkty

6,0 - 5,0       

4p

4,9 - 4,0       

3p

3,9 - 3,5       

2p

3,4 - 3,0       

1p

Na podstawie ilości uzyskanych przez uczniów punktów zostanie sporządzona lista główna uczestników zakwalifikowanych na staż oraz lista rezerwowa. O zakwalifikowaniu się na staż zdecyduje liczba zdobytych punktów. 

W przypadku jednakowej ich ilości decyduje wyższa ocena z j. angielskiego, następnie z j. niemieckiego i przedmiotów zawodowych. W kolejnej weryfikacji decyduje zaangażowanie ucznia w działalność społeczną. Od decyzji przysługuje uczniowi lub jego prawnemu opiekunowi odwołanie w terminie 7 dni do Dyrektora Szkoły.