Nagrody i wyróżnienia uczniów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2014/15 otrzymała Dominika Zawierucha

Już od wielu lat w "Dzień Patrona Szkoły wręczana jest prestiżowa nagroda "Kopernik Ekonomika". W tym roku szkolnym nagroda została przyznana dla Krzysztofa Serka. W poprzednich latach zaszczytny tytuł przyznawano następującym uczniom min. za działalność na rzecz szkoły, działalność charytatywną, artystyczną itp.
2013/14 Ewelina Salwerowicz
2012/13 Alberta Bińkowski
2011/12 Patrycja Rodzeń
2010/11 Mateja Martinković
2009/10 Kamila Domańska
2008/09 Łukasz Sołkiewicz
2007/08 Adam Miernik

Szkoła uczestniczy w projekcie pn.: „Masz zawód – masz pracę”. Jest on realizowany w ramach Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Przedmiotem projektu jest opracowanie programów rozwojowych dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe uczestniczących w projekcie, ukierunkowanych na zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości kształcenia.

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i poprawa umiejętności i kwalifikacji zawodowych u 400 beneficjentów, poprzez wdrożenie programów rozwojowych w 8 szkołach, prowadzących kształcenie zawodowe w woj. świętokrzyskim.

Cele szczegółowe projektu :
- Wzrost poziomu wiedzy z matematyki i języka angielskiego u 400 uczniów szkół zawodowych z woj. świętokrzyskiego.
- Zwiększenie umiejętności w zakresie planowania ścieżki kariery edukacyjno – zawodowej i poruszania się na rynku pracy u 400 uczniów szkół zawodowych z woj. świętokrzyskiego.
- Zwiększenie jakości kształcenia poprzez wdrożenie innowacyjnych form nauczania i wzbogacenie oferty kształcenia w 8 szkołach zawodowych w woj. świętokrzyskim.
- Wzrost kwalifikacji zawodowych poprzez odbycie staży u pracodawców przez 160 uczniów szkół zawodowych w woj. świętokrzyskim.
- Zwiększenie praktycznej wiedzy poprzez udział w kursach u 400 uczniów szkół zawodowych z woj. świętokrzyskiego.
W ramach projektu w roku szkolnym 2014/2015 następujący uczniowie zakwalifikowali się na płatne staże:
1. Karina Lach
2. Patrycja Miernik
3. Michał Ceglarz
4. Robert Kuliński
5. Wojciech Brzeziński
6. Jan Jaworski
7. Wioleta Cieślik
8. Jacek Zdzymira
9. Kacper Sieczka
10.Artur Staszałek
11. Jakub Zięba
12. Liliana Stępień


Stypendyści "Daj szansę" w roku szkolnym 2014/2015 osiągający bardzo dobre wyniki w nauce oraz wyróżniający się w działalności pozaszkolnej:
1. Gibała Krzysztof
2. Golińska Dorota
3. Lach Karina
4. Sowa Artur
5. Stępień Liliana
6. Szczałuba Milena
7. Tusień Karolina
8. Wojtachnio Magdalena