Szkoła Olimpijska

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH JEST SZKOŁĄ OLIMPIJSKĄ

W roku szkolnym 2015/16 jedenaście dziewcząt z naszej szkoły – Izabela Karpeta, Anna Kujawa, Karina Lach, Marta Pakos, Dominika Zawierucha z klasy IV b oraz Nikola Jedlińska, Agata Król, Irmina Krzepkowska, Ewa Niewczas, Katarzyna Obara, Karolina Tusień zklasy III b, kształcących się w zawodzie technik ekonomista -   zostało finalistkami IV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bankach pod hasłem: „System bankowy – instytucje, mechanizmy oraz zagrożenia dla stabilności finansowej”. Dziewczęta do kolejnych etapów Olimpiady przygotowywały się pod kierunkiem p. Iwony Dębińskiej.

 

W roku szkolnym 2014/15 sześć dziewcząt z naszej szkoły - Anna Lech, Patrycja Krupa z klasy IVc, Dominika Zawierucha, Karina Lach z klasy III b oraz Anna Ostrowska i Katarzyna Obara z klasy II b, kształcących się w zawodzie technik ekonomista -   zostało finalistkami III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bankach pod hasłem: „Kredyty, papiery dłużne i akcje jako formy pozyskania kapitału”. Uzyskane tytuły poparte wydanymi zaświadczeniami gwarantują m.in. zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z wpisaniem na dyplomie maksymalnej liczby punktów.

Sukces dziewcząt cieszy tym bardziej, że były one, jedynymi przedstawicielkami województwa świętokrzyskiego w finale Olimpiady.

 

W roku szkolnym 2013/14 trzy uczennice: Karolina Pakos, Martyna Mirek z kl. IV b i Marta Pakos
z kl. II b, kształcące się w zawodzie technik ekonomista, zostały finalistkami II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bankach pod hasłem „Oszczędzam – Inwestuję”. Na potwierdzenie swojego sukcesu otrzymały stosowne zaświadczenia, dające im zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z wpisaniem na dyplomie maksymalnej liczby punktów oraz przywileje przy rekrutacji na niektóre uczelnie wyższe.

 

Uczennica klasy IV c: Klaudia Ngo Ngoc,kształcąca się w zawodzie technik hotelarstwa, została finalistką VI Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej pod hasłem "Funkcja hotelowa w obiektach zabytkowych", co również dało jej zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

     

 

W roku szkolnym 2012/13 uczniowie: Judyta Rut i Jakub Figarski z klasy IV b oraz Justyna Struzik
z klasy III b, kształcący się w zawodzie technik ekonomista, zostali finalistami I Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bankach pod hasłem „Płatności bezgotówkowe w Polsce”.