Szkoła Policealna

Szkoła Policealna technik rachunkowości 2 lata

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik rachunkowości jest przygotowanie absolwenta do prac związanych z:

o   obsługą wybranych programów komputerowych, kadrowo - płacowych,

● Perspektywa

Po uzyskaniu dyplomutechnik rachunkowościchętnie nawiążą z Tobą współpracę takie placówki jak:

o    biuro rachunkowe

o    działy finansowe

o    księgowość

o    Urząd Skarbowy

o    Urząd Miasta

o    przedsiębiorstwa

o    organizacje gospodarcze

o    instytucjach finansowe

o    jednostki finansów publicznych

o    kancelarie doradcze i audytorskie

Słuchacze potrafią stosować narzędzia rachunkowości finansowej, kontrolować
i kwalifikować dowody do księgowania, zastosować oprogramowanie księgowe
do ewidencji operacji gospodarczych i sporządzenia sprawozdania finansowego
oraz przeprowadzić analizę finansową i ocenić kondycję finansową jednostki organizacyjnej. Ponadto potrafią sporządzić dokumentację pracowniczą i rozliczyć wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych.

 

Szkoła Policealna technik administracji 2 lata

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik administracji jest przygotowanie absolwenta do prac związanych z:

Jest to zawód z dużą przyszłością. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej rośnie
(i będzie rosło) zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę urzędniczą. Absolwenci znajdują zatrudnienie w urzędach administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli, a także w firmach, gdzie potrzebni są pracownicy umiejący poruszać się wśród zawiłości związanych z załatwianiem spraw w urzędach. Nauczanie na kierunku technika administracji daje przygotowanie o charakterze zawodowym szerokoprofilowym.

 

Technik administracji może być zatrudniony w:

Słuchacze kształcą się w znajomości prawa, gospodarki, techniki biurowej
(z wykorzystaniem do pracy komputera), organizacji pracy biurowej, języka obcego, rachunkowości, socjologii i psychologii społecznej. Poznają podstawy przedsiębiorczości, język obcy w administracji, działalność gospodarczą w jednostce organizacyjnej, podstawy prawa cywilnego, podstawy prawa pracy, podstawy prawa administracyjnego, podstawy finansów publicznych, wykonywanie pracy biurowej, postępowanie w administracji.

 

Szkoła Policealna technik BHP 1,5 roku

Celem kształcenia w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy jest przygotowanie absolwenta do tego aby potrafił:

Absolwenci mogą pracować we wszystkich zakładach pracy na stanowisku inspektora bhp oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w celu prowadzenia edukacji z zakresu przepisów bhp.

 

Miejsca pracy dla technika BHP:

Słuchacze poznają ocenę ryzyka zawodowego, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy, podstawy przedsiębiorczości, podstawy prawa pracy, techniczne bezpieczeństwo pracy, ergonomię w procesie pracy, zagrożenia w środowisku pracy, język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy, ocenę ryzyka zawodowego.

 

Szkoła Policealna florysta 1 rok

Po ukończeniu szkoły policealnej w zawodzie florysta absolwent wykazuje się szerokimi umiejętnościami z zakresu kompozycji kwiatowych, projektowania bukietów ślubnych, dekorowania stołów, ogrodów i witryn. Słuchacz trenować będzie również umiejętności menadżerskie podczas prowadzenia własnej kwiaciarni a także pozna słownictwo zawodowe w języku obcym.

W związku z rosnącymi oczekiwaniami klientów, florystykajest dziedziną, która mocno rozwinęła się w ostatnich czasach. Profesjonalnitechnicyfloryścisą zatem osobami poszukiwanymi w każdej kwiaciarni czy firmie organizującej wystrój
na przyjęcia.

Słuchacze nabędą umiejętności z zakresu:

o   materiałoznawstwa roślinnego,

o   zakresu florystyki,

o   tworzenia kompozycji kwiatowych,

o   słownictwa zawodowego w języku angielskim.