Technikum

KSZTAŁCENIE  ZAWODOWE W TECHNIKUM

TECHNIK INFORMATYK

Szkoła przygotowuje ucznia do  zdania egzaminu zawodowego kwalifikacjami - etapami. Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, uczeń otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Uczeń, który zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz poziom wykształcenia wymagany dla zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik informatyk.

KWALIFIKACJE

UMIEJETNOŚCI ZAWODOWE

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDIENIA

 

TECHNIK EKONOMISTA

Technik ekonomista - to zawód wciąż cieszący się ogromnym zainteresowaniem wśród młodych ludzi. Ekonomista to osoba przygotowana do życia w XXI wieku ponieważ
zna zasady funkcjonowania gospodarki i podmiotów rynkowych, a to umożliwia podejmowanie decyzji i działań o charakterze racjonalnym i efektywnym.

Szkoła przygotowuje ucznia do  zdania egzaminu zawodowego kwalifikacjami - etapami. Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, uczeń otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Uczeń, który zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz poziom wykształcenia wymagany dla zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista.

KWALIFIKACJE

ZADANIA ZAWODOWE

 

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

 

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

Szkoła przygotowuje ucznia do  zdania egzaminu zawodowego kwalifikacjami - etapami. Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, uczeń otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Uczeń, który zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz poziom wykształcenia wymagany dla zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik organizacji reklamy.

KWALIFIKACJE

ZADANIA ZAWODOWE

 

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

 

TECHNIK SPEDYTOR

Szkoła przygotowuje ucznia do  zdania egzaminu zawodowego kwalifikacjami - etapami. Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, uczeń otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Uczeń, który zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz poziom wykształcenia wymagany dla zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik spedytor.

KWALIFIKACJE

ZADANIA ZAWODOWE

 

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

 

TECHNIK HOTELARSTWA

Technik hotelarstwa to bardzo wysoko ceniony kierunek na krajowym i europejskim rynku pracy. Wiedza zdobyta podczas nauki daje możliwość zdobycia interesującej pracy
na ogromnym rynku usług hotelarskich.

Szkoła przygotowuje ucznia do  zdania egzaminu zawodowego kwalifikacjami - etapami. Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, uczeń otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Uczeń, który zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz poziom wykształcenia wymagany dla zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik hotelarstwa.

KWALIFIKACJE

ZADANIA ZAWODOWE

UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 

TECHNIK HANDLOWIEC

Szkoła przygotowuje ucznia do  zdania egzaminu zawodowego kwalifikacjami - etapami. Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, uczeń otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Uczeń, który zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz poziom wykształcenia wymagany dla zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec.

KWALIFIKACJE

 

ZADANIA ZAWODOWE

   usług, wyrobów gotowych,

 

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku – Kamiennej to placówka z 87-letnią tradycją, od pokoleń kształcąca młodzież w różnych zawodach. Z naszych murów wyszło już wielu techników ekonomistów, handlowców, informatyków, hotelarzy, organizacji reklamy.

W związku ze zmianami zachodzącymi na rynku pracy i jego analizie w powiecie i regionie, dostrzegamy ogromną szansę zdobycia przez uczniów nowego, ciekawego zawodu, jakim będzie technik spedytor. Transport to dziedzina gospodarki, która będzie się rozwijać w najbliższych latach bardzo dynamicznie. W naszym powiecie funkcjonuje wiele firm zajmujących się transportem i spedycją, dlatego wykształcenie młodych ludzi i zdobycie przez nich zawodu spedytora wpłynie korzystnie na dalszy rozwój ZSE jak i regionu. Włączenie do oferty kształcenia w skarżyskim Ekonomiku kierunku technik spedytor uczyni naszą placówkę atrakcyjniejszą dla uczniów oraz zapewni pracę kadrze pedagogicznej.

W związku z ciągłym rozwojem Unii Europejskiej, a więc także i jej gospodarki wzrasta zapotrzebowanie na usługi spedytorskie. Jako szkoła mamy nadzieję, że utworzenie nowego kierunku odpowiadającego na to zapotrzebowanie spowoduje, że wykształcimy nowe pokolenie, specjalistów w tej właśnie dziedzinie, przedsiębiorców którzy sprostają stawianymi przed nimi wyzwaniami.

Jako szkoła jesteśmy w stanie zapewnić bardzo dobre zawodowe kształcenie praktyczne zarówno w kraju jak i za granicą. Jesteśmy liderem w pozyskiwaniu środków UE w ramach programów „Leonardo da Vinci – uczenie się przez całe życie” oraz „Erasmus+”  Realizujemy szereg projektów unijnych, mających na celu podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów (zajęcia, płatne staże u pracodawców, wyjazdy edukacyjne). Do tej pory pozyskaliśmy ponad 830 000,00 Euro na kształcenie zawodowe uczniów (praktyki zagraniczne)