Leonardo da Vinci 2014

Numer projektu: 2013-1-PL1-LEO01-38110

Tytuł projektu : „Doskonalenie kwalifikacji zawodowych techników ekonomistów 
w Niemczech”


Termin realizacji : 29 marca – 11 kwietnia 2014 r.
Wartość projektu:  40.100,- EURO
Partner: WBS TRAINING AG
Miejsce realizacji: Drezno, Niemcy
Ilość uczestników: 18 ( klasa II b i III c - technik ekonomista)


W realizacji projektu uczestniczyli:

Bernatek Paweł

Dumin Sandra

Jaromin Jarosław

Karpeta Izabela

Kujawa Anna

Lisowski Bartosz

Minda Martyna

Murawska Paulina

Pakos Marta

Potępa Alicja

Pytoń Milena

Reuszel Małgorzata

Sobolewska Julita

Szlęzak Magdalena

Szustak Ilona

Wasilewska Katarzyna

Wojton Klaudia

Zaborski Mariusz

 

Podstawowym celem praktyki zagranicznej było umożliwienie konfrontacji i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności zdobytych w szkole. Uczniowie doskonalili również posługiwanie się językiem niemieckim i angielskim w pracy.

Zgodnie z założeniami projektu, przed wyjazdem odbyło się przygotowanie językowe, pedagogiczne i kulturowe. Uczniowie doskonalili znajomość języka zawodowego, poznawali przydatne zwroty i słownictwo. Otrzymali także wsparcie pedagogiczne i kulturowe, które przydało się w nowym środowisku, wśród obcych sobie ludzi.  Dodatkowo, każdy wyjeżdżający otrzymał słownik i rozmówki polsko – niemieckie, materiały biurowe oraz kieszonkowe.

Praktykę zawodową młodzi ekonomiści odbywali w Dreźnie, w firmie WBS Training AG. Uczestnicy projektu zapoznali się ze specyfiką działalności firmy, jej organizacją, uczestniczyli w szkoleniach i spotkaniach z trenerami, opracowywali praktyczne rozwiązania marketingowe mające na celu wprowadzenie nowego produktu na rynek, obliczali koszty i przychody z działalności, planowali możliwe do osiągnięcia zyski. Uzyskali wiedzę z zakresu prowadzenia analiz finansowych niemieckich podmiotów gospodarczych, opracowywania strategii finansowych i nowoczesnych metod prowadzenia działalności handlowej na rynkach zagranicznych itp.

Młodzież z Ekonomika współpracowała również ze swoimi rówieśnikami z Bułgarii, którzy w tym samym czasie przyjechali na praktyki do niemieckiej firmy WBS.

Oprócz codziennej pracy dla młodzieży przewidziano także zajęcia kulturowo – językowe, zwiedzanie zabytków i ciekawych miejsc w Dreźnie. Młodzież była w fabryce Volkswagena,  w Muzeum Higieny, zwiedziła Stare i Nowe Miasto. Uczestniczyła również w wycieczce do stolicy Niemiec – Berlina, mając możliwość zobaczyć najważniejsze atrakcje miasta oraz podziwiać jego panoramę z kopuły Reichstagu.

Na zakończenie praktyki wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty od firmy WBS TRAINING AG oraz ocenę swojej pracy – wszyscy celującą. Pobyt w Dreźnie dostarczył wszystkim wielu niezapomnianych wrażeń.