Leonardo da Vinci 2013

Numer projektu:  2012-1-PL1-LEO01-27872

Tytuł projektu: „Profesjonalna praktyka zagraniczna techników informatyków i techników hotelarzy w Niemczech, kluczem do mobilności zawodowej"

 

Wartość projektu: 87 986,00 EURO

Partner: Firma WBS TRAINING AG

Termin realizacji: 09.03.2013 r. - 22.03.2013 r.

Miejsce realizacji: Lipsk (grupa hotelarzy), Drezno (grupa informatyków)
Ilość uczestników: 36

Uczestnicy- grupa hotelarzy

Uczestnicy- grupa informatyków

 

1. Bąk Dominika

2. Długosz Paulina

3. Durlik Ewa

4. Gała Paulina

5. Jarosz Klaudia

6. Kocia Klaudia

7. Kowalska Karolina

8. Lubach Agnieszka

9. Łukawska Ilona

10. Piątek Monika

11. Sadowska  Ilona

12. Ślusarczyk Michał

13. Szcześniak Małgorzata

14. Walkiewicz Patryk

15. Ziemba Beata

16. Zugaj Damian

  

   1. Adamczyk Krzysztof

2. Boczek Kamil

3. Dulęba Karol

4. Gibała Krzysztof  

5. Gieras Marcin

6. Kaluga Dawid 

7. Kaluga Mateusz

8. Korona Bartłomiej

9. Kowalik Przemysław

10. Masiarz Piotr

11. Kaczmarczyk Bartosz

12. Młynarczyk Dominik

13. Nowek Tomasz

14. Serek Krzysztof

15. Składanowski Jarosław

16. Staniec Dawid

17. Syzdół Ernest 

18. Warso Mateusz 

W dniach 09.03.2013 – 22.03.2013 grupa 18 uczniów z klasy II„a” kształcących się w zawodzie technik informatyk odbyła dwutygodniowy staż w Dreźnie, w siedzibie firmy WBS TRAINING AG. Uczniowie zostali podzieleni na zespoły i pracowali w czterech grupach nad opracowaniem strony internetowej o wybranej tematyce . Uczestniczyli w wykładach i ćwiczeniach. Na zajęciach w firmie uczyli sie różnych technik i poznawali narzędzia przydatne do tworzenia stron internetowych.

Na zaliczenie praktyki zaprezentowali wyniki swojej pracy przed komisją. Skład grup i tematyka wybrana na zaliczenie  przez poszczególne grupy:

Grupa I – „Religie świata”
Bartosz Kaczmarczyk, Tomasz Nowek, Dawid Kaluga, Bartłomiej Korona.

Grupa II – „Browarnictwo polskie i niemieckie; historia piwa”
Karol Dulęba, Jarek Składanowski, Piotr Masiarz, Krzysztof Serek.

Grupa III -  „Rekordy Guinessa”
Krzysztof Adamczyk, Krzysztof Gibała, Przemysław Kowalik, Dawid Staniec,

Dominik Młynarczyk.

Grupa IV – „Siedem cudów świata”
Marcin Gieras, Mateusz Warso, Ernest Syzdół, Mateusz Kaluga, Kamil Boczek.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa praktykę odbywali w renomowanych niemieckich hotelach. 16 praktykantów z klasy II b miało możliwość zapoznać się z zasadami funkcjonowania hoteli w Niemczech. Zdobyli oni praktyczne doświadczenie w obsłudze gościa hotelowego na różnych stanowiskach pracy.  W każdym hotelu  było dwóch praktykantów: w Hotelu Markgraf - PaulinaGała i Ilona Sadowska, w Pension Schlafgut - Karolina  Kowalska i Klaudia  Jarosz, w Hotelu Schlafgut - Beata Ziemba i Agnieszka Lubach, w Hotelu am Sachsenpark - Damian Zugaj i  Patryk Walkiewicz, w  Hotelu am Völkerschlachtdenkmal - Klaudia Kocia i Ilona Łukawska, w  Sleepy Lion Hostel  - Monika Piątek i Michał Ślusarczyk, w Hotelu „Alt Connewitz”  - Dominika Bąk i Małgorzata Szcześniak, w Hotelu Michaelis - Paulina Długosz i Ewa Durlik

Uczniowie w trakcie pobytu w Niemczech wiele zwiedzali, doskonaląc swoje umiejętności posługiwania się językiem niemieckim i angielskim oraz zapoznając się  niemiecką kulturą.

W drugą niedzielę pobytu w Niemczech uczniowie byli  na całodniowej wycieczce w Berlinie. Zwiedzili z przewodnikiem Berlin, dzielnicę rządową wraz z wizytą w Reichstagu. Podziwiali panoramę Berlina z kopuły Reichstagu. Zobaczyli Bramę Brandenburską oraz Plac Poczdamski, Judenmahnmal ( pomnik pamięci Żydom), Alexanderplatz, aleję Unter den Linden, Wyspę Muzeów, East Side Gallery, Checkpoint Charlie.

Dwa tygodnie upłynęły bardzo szybko. Uczniowie z szóstkami w dzienniczkach praktyk wrócili do Polski. Pobyt za granicą dostarczył niezapomnianych wrażeń. Integracja w grupie, konieczność porozumiewania się w języku obcym, poznanie nowych osób, poznanie niemieckiej kuchni, zwyczajów i kultury to same zalety takiego wyjazdu. Odbytą praktykę dokumentują certyfikaty, które otrzymali praktykanci od Firmy WBS TRAINING AG oraz dokumenty Europass Mobilność. Dokumenty, które podczas poszukiwania pracy staną się dodatkowym atutem osób uczestniczących w stażu zagranicznym. Potwierdzają one miejsce, termin i program stażu.

Zdjęcia informatyków 

Zdjęcia hotelarzy 

 

 

Numer projektu: 2012-1-PL1-LEO01-27869
Tytuł projektu : „Doskonalenie kwalifikacji zawodowych techników ekonomistów 

w Niemczech”


Termin realizacji : 06.04.2013 - 19.04.2013
Wartość projektu:  41.100,- EURO
Partner: WBS TRAINING AG
Miejsce realizacji: Drezno, Niemcy
Ilość uczestników: 18 ( klasa II c i I b - technik ekonomista)


W realizacji projektu uczestniczyli:

Joanna Andre

Angelika Bożejewicz

Michał Ceglarz

Dorota Golińska

Agnieszka Krul

Patrycja Krupa

Karina Lach

Anna Lech

Artur Młynarczyk

Olga Nowak

Sylwia Stokowicz

Piotr Rynkowski

Karolina Štouračová

Milena Szczałuba

Joanna Szyszka

Karolina Wilkosz

Dominika Zawierucha

Kinga Zielińska

Podstawowym celem praktyki zagranicznej było umożliwienie konfrontacji i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności zdobytych w szkole. Uczniowie doskonalili również posługiwanie się językiem niemieckim i angielskim w pracy.

Zgodnie z założeniami projektu, przed wyjazdem odbyło się przygotowanie językowe (z języka niemieckiego), pedagogiczne i kulturowe. Uczniowie doskonalili znajomość języka zawodowego, poznawali przydatne zwroty i słownictwo. Otrzymali także wsparcie pedagogiczne i kulturowe, które przydało się w nowym środowisku, wśród obcych sobie ludzi.  Dodatkowo, każdy wyjeżdżający otrzymał słownik i rozmówki polsko – niemieckie, przewodnik po Dreźnie, materiały biurowe oraz kieszonkowe.

 

Praktykę zawodową młodzi ekonomiści odbywali w Dreźnie, w firmie WBS Training AG. Uczestnicy projektu zapoznali się ze specyfiką działalności firmy, jej organizacją, uczestniczyli w szkoleniach i spotkaniach z trenerami, opracowywali praktyczne rozwiązania marketingowe mające na celu wprowadzenie nowego produktu na rynek, obliczali koszty i przychody z działalności, planowali możliwe do osiągnięcia zyski. Uzyskali wiedzę z zakresu prowadzenia analiz finansowych niemieckich podmiotów gospodarczych, opracowywania strategii finansowych, współczesnych koncepcji marketingowych i nowoczesnych metod prowadzenia działalności handlowej na rynkach zagranicznych itp.

Oprócz codziennej pracy dla młodzieży przewidziano również zajęcia kulturowo – językowe, zwiedzanie zabytków i ciekawych miejsc w Dreźnie. Młodzież była w fabryce Volkswagena, w Parlamencie Saksońskim, w Muzeum Higieny, zwiedziła Stare i Nowe Miasto. Uczestniczyła również w wycieczce do stolicy Niemiec – Berlina, mając możliwość zobaczyć najważniejsze atrakcje miasta oraz podziwiać jego panoramę z kopuły Reichstagu.

 

Na zakończenie praktyki wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty od firmy WBS TRAINING AG oraz ocenę swojej pracy – wszyscy celującą. Pobyt w Dreźnie dostarczył wszystkim wielu niezapomnianych wrażeń.

Zdjęcia ekonomistów

 

 

Numer projektu:  2012-1-PL1-LEO01-27874

Tytuł projektu: „Profesjonalna praktyka zagraniczna techników organizacji reklamy w Niemczech, kluczem do mobilności zawodowej" -realizacja projektu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Wartość projektu: 37 450,- EURO

Partner: Firma WBS TRAINING AG

Termin realizacji: 20.04.2013  - 03.05.2013

Miejsce realizacji: Drezno, Niemcy
Ilość uczestników: 16 (klasa
III b i II c)

Uczestnicy projektu:

Angelika Dulęba
Magdalena Jóźwiak
Kinga Kotfica
Ewa Piwowar
Patrycja Dulęba
Kinga Korus
Kamila Pochwała
Monika Świtalska
Natalia SzczepańskaPaulina Dudzic
Krystian Fijołek
Bartosz Kałuża
Kacper Wodarczyk
Patrycja Wojtachnio
Karolina Dobrowolska 
Natalia Żak

Staż uczniowie odbywali w siedzibie firmy WBS TRAINING AG w  Dreźnie. Na praktyce uczniowie uczestniczyli w wykładach oraz  ćwiczeniach, na których poznawali zagadnienia dotyczące reklamy w niemieckich firmach.  Głównym  zadaniem młodzieży na praktyce było przygotowywanie kampanii reklamowej dotyczącej wybranego tematu. Uczniowie  przygotowali na zaliczenie praktyki prezentacje dotyczące reklamy: „Projektowania ogrodów”, „Domu przyjęć okolicznościowych”, „Nowoczesnej pralki” oraz „Klubu fitness dla kobiet”. Oprócz pracy w firmie uczniowie mieli zorganizowany interesujący program kulturowy, którego celem było poznanie ciekawych miejsc i zakątków Drezna oraz Berlina. W ramach programu  kulturowego uczniowie zwiedzili  Drezno,  byli w fabryce Volkswagena,  w Muzeum Higieny, podziwiali  zamek Pillnitz, odbyli przejażdżkę najstarszą na świecie i do tej pory działającą podwieszaną kolejką linową Schwebebahn Dresden na najwyższy punkt miasta aby podziwiać panoramę Drezna oraz  uczestniczyli w autokarowej wycieczce do Berlina, gdzie  zobaczyli najciekawsze miejsca miasta.  
Potwierdzeniem odbytej praktyki, miejsca, terminu i zrealizowanego programu praktyki są trzy dokumenty. Każdy uczestnik otrzymał certyfikat od firmy WBS TRAINING AG w Dreźnie, certyfikat przygotowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych oraz dokument Europass Mobility.

Potwierdzeniem odbytej praktyki, miejsca, terminu i zrealizowanego programu praktyki są trzy dokumenty. Każdy uczestnik otrzymał certyfikat od firmy WBS TRAINING AG w Dreźnie, certyfikat przygotowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych oraz dokument Europass Mobility.