Zastępstwa

Zastępstwa  20.10.2017 r. (piątek)

za p.prof. A. Plucner

1)4a-grupa rozpoczyna od lekcji 2

2)4a- p.prof. S. Kaczmarski zamiast lekcji 1

3) 3c- praktyka

4)1a-p.prof.M.Drobniak sala 59

za p.prof. J.Romanowską

1)2b – klasa rozpoczyna od lekcji 2

2)--

3)3b+3c-praktyka

4)2a-p.prof. M.Cybulska zamiast lekcji 8

za p.prof. J.Gruszczyńską

3)2c-praktyka

4)2c- praktyka

5) 1b- p.prof. I. Mrówka zamiast lekcji 7 (sala 61), na lekcji 7 p.prof. A.Sieczka zamiast lekcji 8

6)4b-p.prof. A.Lenart

7)1c-wyjazd edukacyjny

8)1c-wyjazd edukacyjny

za p.prof. A.Suwałę

4)3b- praktyka

5)1a- p.prof. R.Żmijewski łączy z 4a (sala 40)

za p.prof. M.Kowalską

2)3b-praktyka

3)4a-p.prof. J. Michnowska zamiast lekcji 7 (sala 52)

4)1c- wyjazd edukacyjny

5) 3c- praktyka

6)3c-praktyka

7)2d-p.prof. I.Mrówka zamiast lekcji 8 (sala 61)