LdV


CERTYFIKOWANE PROJEKTY MOBILNOŚCI

Program Leonardo da Vinci wprowadził od 2009 roku akcję certyfikowanych projektów mobilności.

Certyfikat jest przyznawany jedynie ograniczonej liczbie instytucji. W każdym roku konkursowym przyznawane są tylko dwa certyfikaty w całej Polsce.

Certyfikat jest potwierdzeniem, że dana organizacja posiada doświadczenie ii zdolności organizacyjne do realizacji projektów mobilności w Programie LdV charakteryzujących się szczególnie wysoką jakością.

Certyfikat dla projektów mobilności jest formą uznania zdolności instytucji do realizacji projektu mobilności Leonardo da Vinci o doskonałej jakości. Kryteria jakościowe wiążą się działaniami mobilnościowymi (polityką, strategią, planem pracy), jak również zdolnością organizacyjną i finansową instytucji.

W konkursie z roku 2009 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH

IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ uzyskał certyfikat do projektu „Doskonalenie kwalifikacji zawodowych techników ekonomistów w Niemczech”;

nr projektu PL/09/LLP-LdV/IVT/140553; wartość projektu  41 702,00

W konkursie z roku 2010 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH

IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ uzyskał certyfikat do projektu”Profesjonalna praktyka zagraniczna techników informatyków i techników hotelarzy w Niemczech, kluczem do mobilności zawodowej”;

nr projektu 2010-1-PL1-LEO01-10402 ; wartość projektu 87 986,00.

Otrzymane certyfikaty to dla naszej szkoły ogromne wyróżnienie. To uznanie naszej wieloletniej pracy w programie Leonardo da Vinci.

Korzyści z posiadania certyfikatu do projektów LdV

Uzyskanie certyfikatu umożliwia instytucji kontynuowanie projektu zgodnie z jego założeniami, oraz przedłużenie jego finansowania w uproszczonej procedurze w kolejnych konkursach.

Certyfikat dla projektów mobilności jest wystawiany przez Narodową Agencję Leonardo da Vinci na okres do 4 lat dla danego projektu (max. do końca LLP w 2013 roku). Oznacza to możliwość ubiegania się o przedłużenia finansowania projektu w uproszczonej procedurze w kolejnych konkursach   i możliwość jego kontynuacji po zakończeniu pierwotnego projektu.

Instytucje ubiegające się o certyfikat muszą spełniać pewne warunki:

1.     Dotychczasowe projekty muszą charakteryzować się szczególnie wysoką jakością.

2.     Instytucja musi mieć ukończony i rozliczony przynajmniej 1 projekt w Programie Leonardo da Vinci w przeciągu ostatnich 3 lat.

3.    Wniosek o dofinansowanie projektu, do którego dołączono wniosek o certyfikat, musi zostać wysoko oceniony przez ekspertów - minimum to 75 punktów.

4.    Wniosek o certyfikat musi zostać wysoko oceniony przez ekspertów – minimum to 75 punktów.

Jakość projektu jest rozumiana jako:

-oferowanie odpowiednich programów staży dostosowanych do potrzeb szkoleniowych uczestników;
-uwzględnienie staży zagranicznych w strategii długoterminowej funkcjonowania instytucji;
-rozwijanie współpracy międzynarodowej instytucji;
-opracowanie programu pracy danej instytucji;
-zdolność finansowania lub współfinansowania przedsięwzięć zakładających rozwijanie mobilności;
-umiejętność zarządzania projektami międzynarodowymi, ze szczególnym uwzględnieniem projektów europejskich.

Uzyskanie certyfikatu do danego projektu nie zamyka możliwości składania wniosków o kolejne dofinansowanie projektów w następnych regularnych konkursach Programu Leonardo da Vinci.