Super szkoła

SUPER SZKOŁA
 

Zespół Szkół Ekonomicznych może poszczycić się Zdobyciem III miejsca w ogólnopolskim finale konkursu „Super Szkoła 2003”. Konkurs skierowany jest do uczniów w całej Polsce z podziałem na wielkość miast i rodzaj szkoły. Zmaganiom patronuje marszałek Sejmu RP, a opiekę merytoryczną sprawuje Ministerstwo Edukacji i Sportu, organizacją zajmuje się redakcja „Super Expressu”. Organizatorzy w trzystopniowych eliminacjach wyłonili spośród trzech tysięcy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych finalistów.

 16 czerwca 2004 r. szkoła była reprezentowana na uroczystości zakończenia konkursu, która miała miejsce w Warszawie w Towarzystwie im. Fryderyka Chopina na Zamku Ostrowskich.

Przedtem jednak, w I etapie konkursu, uczniowie musieli wypełnić szczegółową ankietę. Znalazły się w niej m.in. pytania, czy uczniowie lubią chodzić do szkoły, czy lekcje są interesujące, a nauczyciele stanowią wzór do naśladowania i pomagają w rozwiązywaniu nie tylko problemów w nauce, ale i kłopotów osobistych. Uczniowie musieli szczerze wyznać, czy nauczyciele szanują ich poglądy i czy sprawiedliwie oceniają. Przeważająca większość respondentów bardzo wysoko oceniła szkołę i kadrę pedagogiczną. Uczniowie docenili twórczą atmosferę panującą w szkole, partnerskie relacje.

Po tym etapie szkoła otrzymała certyfikat „Szkoły przyjaznej uczniom” i została zakwalifikowana do II etapu konkursu. Przygotowane przez młodzież, nauczycieli, rodziców opracowanie dokumentujące pracę szkoły zostało wysoko ocenione i znalazło się w gronie wyróżnionych szkół z miejscowości do 50 tys. ludności z całej Polski. Nasz „Ekonomik został zakwalifikowany do ogólnopolskiego finału.

Podczas prezentacji finałowej w Warszawie w redakcji „Super Exspressu” Zespół Szkół Ekonomicznych zaprezentowali uczniowie:  A. Makuch, P. Kaczmarczyk, B. Ołownia, A. Wiatr, M. Iwański, K. Sitarski, oraz S. Miśta. Uczniowie przedstawili program artystyczny, filmy, prezentacje multimedialne.  Po zakończeniu prezentacji uczniowie odpowiadali na pytania komisja w składzie której znajdował się m.in. prof. J. Bralczyk