Zawodowy Zawodowiec

STOWARZYSZENIE PROREW

Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

 

„ZAWODOWY ZAWODOWIEC”

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

Cel projektu:

Dostosowanie umiejętności zawodowych 431 uczniów (226K i 205M) z Technikum Nr2 w Skarżysku-Kamiennej, Technikum w Sandomierzu, Technikum nr 1 w Jędrzejowie do wymogów rynku pracy do końca 06.2014r 

Charakterystyka projektu:

Projekt daje możliwość podniesienia kompetencji kluczowych w szczególności z zakresu ICT, nauki języka angielskiego oraz przedsiębiorczości. Działania zaplanowane w projekcie wspierają w sposób kompleksowy beneficjentów poprzez zajęcia grupowe, jak i zajęcia indywidualne. Ponadto przewidziano wsparcie beneficjentów poprzez umożliwienie im zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych poprzez kursy. W celu uatrakcyjnienia nauki oprócz zajęć grupowych i indywidualnych przewidziano także obóz językowy.

W ramach projektu w naszej szkole są realizowane działania:

 

-      przygotowujące do egzaminu zawodowego dla uczniów kształcących się w       zawodach technik: ekonomista, hotelarz, informatyk, organizacji reklamy
-          indywidualne i grupowe zajęcia z: języka angielskiego, matematyki
-          grupowe z przedsiębiorczości i ITC
-          grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe
-          elastyczne formy zatrudnienia, kompetencje społeczne
-          obóz językowy
-          wycieczki edukacyjne (Zakopane, Warszawa, Kraków)
-          kurs barmański

 

 

Ze środków projektu zostały wymienione komputery w pracowni komputerowej.