Leonardo da Vinci 2006/2009

 

 

Program Leonardo da Vinci jest częścią nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme). Będzie on realizowany od 1 stycznia 2007 r. do końca grudnia 2013 r.

Program Leonardo da Vinci wcześniej istniał jako samodzielny program o takiej samej nazwie. Polskie instytucje mogły z niego korzystać już od 1998 roku.

Program ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich (np. narzędzia EUROPASS).

 

Współpraca z zagranicą w ramach programu Leonardo da Vinci

Projekt nr.: PL/06/A/Pla/174434
Staż zagraniczny uczniów szkoły średniej


Termin realizacji : 30.09.2006 r. - 20.10.2006 r.
Wartość projektu: 24 719,71 EURO
Miejsce: Berlin
Ilość uczestników: 20
Partner: WBS TRAINING AG

Cele projektu:


- podniesienie kompetencji zawodowych,
- zdobycie nowych doświadczeń zawodowych,
- zapoznanie się z rozwiązaniami ekonomicznymi, gospodarczymi i organizacyjnymi stosowanymi w firmach niemieckich,
- poznanie nowych metod organizacji pracy w jednostkach gospodarczych,
- porównanie zasad funkcjonowania firm polskich i niemieckich,
- poznanie nowych metod zarządzania,
- doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym,
- zwiększenie mobilności zawodowej,
- zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy,
- samodzielność w podejmowaniu decyzji osobistych,
- nabycie umiejętności współpracy i innych cech wpływających na kształtowanie postawy przedsiębiorczości,
- rozwój osobowości,
- tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych,
- bliższe poznanie kultury, historii i geografii Niemiec - kraju partnera.

Lista uczestników:

 1. Adamczyk Adrian
 2. Bilska Magdalena
 3. Chmiela Łukasz
 4. Depo Małgorzata
 5. Figarska Dominika
 6. Jarosz Agnieszka
 7. Korpacka Agnieszka
 8. Kustra Kamil
 9. Lech Karolina
 10. Meresiński Tomasz
 11. Mosiołek Piotr
 12. Obarski Rafał
 13. Ogar Monika
 14. Pyzata Łukasz
 15. Rutkowska Ewa
 16. Stachurska Marta
 17. Szparaga Łukasz
 18. Węglińska Marzena
 19. Wolska Monika
 20. Wójcik Karolina

Uczniowie podczas pobytu odbyli wizyty studyjne w innych niemieckich przedsiębiorstwach: RBB, GASAG AG, OSRAM GmbH, ARD, Bundesanstalt für Materialforschung und - prüfung (BAM), Wasserwerk Tegel, AXEL SPRINGER DRUCKEREI.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

Projekt nr.: PL/06/A/Pla/174438
Staż zagraniczny podstawą poprawy kompetencji przyszłych hotelarzy


Termin realizacji : 31.08.2007 r. - 21.09.2007 r.
Wartość projektu: 24 611,94 EURO
Miejsce: Lipsk
Ilość uczestników: 20
Uczniowie odbywali staż w niemieckich hotelach:
- Hotel Adler Leipzig GmbH,
- Antikhotel am Völkerschlachtdenkmal,
- Palais Sonnenschein,
- Hotel im Sachsenpark,
- "Vivaldi Hotel",
- Hotel Markgraf,
- Schlafgut Leipzig PENSION & CITYAPPARTEMENTS,
- Jugendherberge Leipzig,
- "Gastmahl des Meeres",
- Amadeo Hotel Garni,
- "Blaues Palais".

Cele projektu:


- skonfrontowanie wiedzy i umiejętności uczniów z wymaganiami stawianymi przez zagranicznych pracodawców,
- doskonalenie sprawności porozumiewania się w języku obcym,
- doskonalenie pracy w zespole,
- porównanie zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej ze standardami niemieckimi,
- zapoznanie się z europejskimi standardami obsługi i przenoszenie rozwiązań na własny grunt.

Lista uczestników:

 1. Bańkowska Monika
 2. Biela Mariusz
 3. Błach Aleksandra
 4. Faliszewski Piotr
 5. Jaszewski Karol
 6. Kaprzyk Julita
 7. Kowalska Anna
 8. Krajcarz Ewa
 9. Matynia Karolina
 10. Otwinowski Kacper
 11. Pająk Bartłomiej
 12. Pastuszka Dorota
 13. Pierzchalska Anna
 14. Podsiadło Michał
 15. Serek Sylwia
 16. Szwed Izabela
 17. Tusznio Justyna
 18. Wiatr Damian
 19. Wielechowicz Halina
 20. Zarzycka Monika
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

Projekt nr.: PL/06/A/Pla/174281
Doświadczenie zawodowe techników informatyków w dziedzinie multimediów


Termin realizacji : 30.09.2007 r. - 20.10.2007 r.
Wartość projektu: 24 650,96 EURO
Miejsce: Drezno
Ilość uczestników: 20
Partner: WBS TRAINING AG

Lista uczestników:

 1. Bernatek Paweł
 2. Bilski Michał
 3. Czerwiak Artur
 4. Dulęba Marek
 5. Karpeta Mateusz
 6. Kotwica Tomasz
 7. Kuś Damian
 8. Kwaśniewski Tomasz
 9. Michta Jacek
 10. Pasieka Kamil
 11. Pytoń Albert
 12. Rogoziński Piotr
 13. Sitarski Artur
 14. Sobolewski Karol
 15. Sołkiewicz Łukasz
 16. Sołtys Michał
 17. Sykuła Dawid
 18. Szumański Karol
 19. Świestowska Katarzyna
 20. Zaborowski Bartosz

Praktyka odbyła się w niemieckiej firmie WBS TRAINING AG zajmującej się tworzeniem i wykorzystywaniem oprogramowania komputerowego a także prowadzącej serwis sprzętu komputerowego.
Praktyka odbywała się na stanowiskach, na których w przyszłości będzie pracował technik informatyk a w szczególności grafik komputerowy, projektant stron www oraz programista. Uczniowie poznali praktyczne zastosowania informatyki i organizację prac informatycznych w przedsiębiorstwie podczas wykonywania prac na rzecz użytkowników i zleceniodawców.
Po zakończeniu praktyki wszyscy uczniowie otrzymali certyfikaty oraz dokumenty Europass-Mobility z informacją o zdobytych umiejętnościach, oraz o terminie stażu.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

Projekt nr.: PL/06/A/Pla/174683
Doświadczenie zawodowe techników ekonomistów w Niemczech


Termin realizacji : 29.09.2007 r. - 19.10.2007 r.
Wartość projektu 24 616,42 EURO
Miejsce: Berlin
Ilość uczestników: 20
Partner: WBS TRAINING AG

Lista uczestników:

 1. Biskup Ewelina
 2. Ciepielewski Zbigniew
 3. Gętkowska Katarzyna
 4. Głowacka Żaneta
 5. Hreczyński Marcin
 6. Imiołek Milena
 7. Janeczko Małgorzata
 8. Jedynak Kornelia
 9. Kosela Katarzyna
 10. Król Magdalena
 11. Kuźdub Dorota
 12. Kwiatkowski Rafał
 13. Malik Aneta
 14. Mazur Agnieszka
 15. Michalska Patrycja
 16. Redlica Magdalena
 17. Synowiec Ilona
 18. Szafraniec Karolina
 19. Wojkowska Małgorzata
 20. Zawada Anna

Głównymi celami projektu było:

 1. Zdobycie doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku;
 2. Nabycie nowej wiedzy teoretycznej i praktycznej;
 3. Zapoznanie się z wymaganiami pracodawców zagranicznych wobec pracowników, a także z wyposażeniem stanowisk pracy;
 4. Wzmocnienie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim;
 5. Wzmocnienie pewności siebie pozwalającej na swobodne poruszanie się nie tylko na regionalnym ale i na europejskim rynku pracy.
 6. Poznanie niemieckiej kultury pracy.

Po zakończeniu praktyki wszyscy uczniowie otrzymali certyfikaty oraz dokumenty Europass-Mobility z informacją o zdobytych umiejętnościach, oraz o terminie stażu. Dokumenty te zwiększą szanse młodzieży na znalezienie dobrej pracy wśród polskich i zagranicznych pracodawców.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

Projekt nr.: PL/07/LLP-LdV/IVT/140324
Doświadczenie zawodowe techników ekonomistów w Niemczech


Termin realizacji : 04.10.2008 r. do 24.10.2008 r.
Wartość projektu: 23 722,66 EURO
Miejsce: Berlin
Ilość uczestników: 20
Partner: WBS TRAINING AG

Lista uczestników:

 1. Pedryc Aleksandra
 2. Berus Ewelina
 3. Chrzęszczyk Eryk
 4. Krzciuk Dominik
 5. Walczak Katarzyna
 6. Janas Artur
 7. Naszydłowska Katarzyna
 8. Zdzymira Kamil
 9. Pater Krzysztof
 10. Miernik Paulina
 11. Sadlak Aneta
 12. Adamczyk Renata
 13. Matynia Magdalena
 14. Rakfał Łukasz
 15. Sadza Aleksandra
 16. Kępas Milena
 17. Lech Artur
 18. Łukasik Irmina
 19. Wawrzeńczyk Marlena
 20. Goworek Żaneta

Cele projektu:

 1. Przygotowanie 20 uczniów do aktywnego uczestnictwa w europejskim rynku pracy poprzez odbycie praktyki zawodowej w firmie niemieckiej,
 2. Nabycie umiejętności i doświadczenia zawodowego, podniesienie kompetencji zawodowych
 3. Nabycie umiejętności współpracy i innych cech wpływających na kształtowanie postawy przedsiębiorczości,
 4. Zwiększenie szans absolwentów na znalezienie zgodnej z oczekiwaniem i zainteresowaniami pracy lub samozatrudnienie,
 5. Kształtowanie umiejętności językowych i interpersonalnych uczniów,
 6. Bliższe poznanie kultury, historii i geografii Niemiec - kraju partnera.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

Projekt nr.: PL/07/LLP-LdV/IVT/140322
Staż zagraniczny młodych hotelarzy w Niemczech


Termin realizacji : 09.06.2008 r. - 29.06.2008 r.
Wartość projektu: 23 606,19 EURO
Miejsce: Lipsk
Ilość uczestników: 20
Uczniowie odbywali staż w niemieckich hotelach:
- Hotel Adler Leipzig GmbH,
- Antikhotel am Völkerschlachtdenkmal,
- Palais Sonnenschein,
- Hotel im Sachsenpark,
- "Vivaldi Hotel",
- Hotel Markgraf,
- Schlafgut Leipzig PENSION & CITYAPPARTEMENTS,
- Jugendherberge Leipzig,
- "Gastmahl des Meeres",
- Amadeo Hotel Garni,
- "Blaues Palais".

Lista uczestników:

 1. Bracha Rafał
 2. Bartosil Aleksandra
 3. Geller Bartosz
 4. Gutkowska Martyna
 5. Janeczko Anna
 6. Janiec Justyna
 7. Koneczna Milena
 8. Kucy Anna
 9. Ludew Agata
 10. Maciejczak Martyna
 11. Mendak Roksana
 12. Michta Angelika
 13. Miernik Martyna
 14. Piasecka Karolina
 15. Pruchnicka Katarzyna
 16. Reczek Marta
 17. Szczepańska Emilia
 18. Śrembowaty Piotr
 19. Tamioła Patrycja
 20. Żmijewska Karolina

W trakcie odbywania praktyki uczniowie doskonalili umiejętności zawodowe, językowe, społeczne, interkulturowe, adaptacyjne, posługiwanie się technologiami informatyczno-komunikacyjnymi. Doskonaleniu tych umiejętności służyła praca w hotelach, konieczność posługiwania się językiem niemieckim w życiu codziennym i zawodowym, wspólne rozwiązywanie problemów, zwiedzanie Lipska oraz wspólna organizacja czasu wolnego.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

Projekt nr.: PL/07/LLP-LdV/IVT/140323
Staż zagraniczny młodych informatyków w Niemczech


Termin realizacji : 04.10.2008 r. do 24.10.2008 r.
Wartość projektu: 23 722,69 EURO
Miejsce: Drezno
Ilość uczestników: 20
Partner: WBS TRAINING AG

Lista uczestników:

 1. Nawara Grzegorz
 2. Reut Michał
 3. Krogulec Daniel
 4. Bałchanowski Paweł
 5. Turakiewicz Rafał
 6. Mazurek Grzegorz
 7. Surmacz Łukasz
 8. Kolański Błażej
 9. Książek Bogusław
 10. Lasko Artur
 11. Pastuszka Arkadiusz
 12. Sieczka Bartłomiej
 13. Ewiak Piotr
 14. Kandyda Karol
 15. Miterska Katarzyna
 16. Rożek Mariusz
 17. Młynarczyk Damian
 18. Młynarczyk Grzegorz
 19. Garbala Sylwia
 20. Kojara Katarzyna
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

Projekt nr.: PL/08/LLP-LdV/IVT/14032
Zagraniczne praktyki szansą dla przyszłych hotelarzy w osiąganiu europejskiego doświadczenia


Termin realizacji :05.05.2009 r.- 19.05.2009 r.
Wartość projektu: 29 760,00 EURO
Miejsce: Lipsk
Ilość uczestników: 20
Uczniowie odbywali staż w niemieckich hotelach:
- Hotel Adler Leipzig GmbH,
- Antikhotel am Völkerschlachtdenkmal,
- Palais Sonnenschein,
- Hotel im Sachsenpark,
- "Vivaldi Hotel",
- Hotel Markgraf,
- Schlafgut Leipzig PENSION & CITYAPPARTEMENTS,
- Jugendherberge Leipzig,
- "Gastmahl des Meeres",
- Amadeo Hotel Garni,
- "Blaues Palais".

Lista uczestników:

 1. Adamczyk Klaudia
 2. Ból Arkadiusz
 3. Derlatka Mateusz
 4. Jaworski Wojciech
 5. Kutwin Robert
 6. Mosiołek Rafał
 7. Niziołek Paulina
 8. Pałys Karolina
 9. Piasecka Agata
 10. Pietras Izabela
 11. Piwowarczyk Izabela
 12. Pokrzywka Krzysztof
 13. Pytoń Anna
 14. Słowińska Justyna
 15. Suligowska Amanda
 16. Tokarczyk Anna
 17. Wabik Wioleta
 18. Witkowska Patrycja
 19. Wojtasik Małgorzata
 20. Ziewiecka Paulina

 

  Zadania praktykantów:
 1. Przyjmowanie gości w recepcji hotelu,
 2. Przywitanie i pożegnanie gościa,
 3. Oferowanie zakresu usług hotelu,
 4. Przyjmowanie zamówień, realizowanie ich i rozliczanie,
 5. Przygotowanie i utrzymanie sali konsumpcyjnej zgodnie ze standardem,
 6. Realizowanie bieżących potrzeb gościa
 7. Zarządzanie powierzonymi narzędziami i środkami pracy,
 8. Utrzymanie pomieszczeń mieszkalnych i ogólnodostępnych w stałej gotowości eksploatacyjnej zgodnie ze standardami,
 9. Utrzymanie warunków sanitarno-higienicznych,
 10. Obsluga gości w restauracji hotelowej (serwowanie dań i napojów),
 11. Praca w kuchni (przygotowanie posiłków).

 

  Wiedza, umiejętności i kwalifikacje, jakie uczniowie nabyli podczas stażu:
 1. Umiejętności związane z fachową i kompleksową obsługą gości hotelowych, a więc: zorganizowanie pracy zakładu hotelarskiego, odpowiednia pod względem jakości obsługa gości hotelowych, gromadzenie informacji i planowanie różnego rodzaju usług hotelarskich dla potrzeb gości, ,
 2. Sprawności i umiejętności językowe: umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem obcym w zawodzie technik hotelarstwa, prowadzenie rozmów z klientami w języku niemieckim i angielskim, ,
 3. Umiejętności i kompetencje w zakresie obsługi komputera: obsługa programu komputerowego do obsługi recepcji, ,
 4. Umiejętności i kompetencje organizacyjne: określanie priorytetów, umiejętne zarządzanie relacjami w zespole ,
 5. Umiejętności i kompetencje społeczne: umiejętności komunikacyjne w codziennych kontaktach z gośćmi hotelowymi, umiejętność adaptacji i pracy w zespole.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Projekt nr: PL/08/LLP-LdV/IVT/140324
„Zagraniczne praktyki dla uczniów rozpoczynających naukę jako przyszli technicy informatycy”

Termin realizacji : 03.10.2009 – 16.10.2009
Wartość projektu: 29760,00 EURO
Miejsce: Drezno
Ilość uczestników: 20
Partner: WBS TRAINING AG

Lista uczestników:

 

 1. Barański Wojciech
 2. Cichoń Damian
 3. Działak Mateusz
 4. Gołąbek Piotr
 5. Kamiński Grzegorz
 6. Kijak Michał
 7. Koperek Michał
 8. Krogulec Rafał
 9. Książek Tomasz
 10. Marczewski Maciej
 11. Marszałek Maksymilian
 12. Martinković Mateja
 13. Plucner Michał
 14. Rusek Krzysztof
 15. Safian Michał
 16. Seweryn Krystian
 17. Sieczka Łukasz
 18. Sieczka Marcin
 19. Szyszko Krzysztof
 20. Świątek Wojciech

Staż 20 uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk odbył się w dniach 03.10.2009 r. – 16.10.2009 r. w Dreźnie. W ramach praktyki uczniowie odbywali codziennie zajęcia w siedzibie firmy  WBS TARIING AG w godzinach 930-1530. Zajęcia miały formę wykładu oraz pracy w grupach i pracy indywidualnej. Podstawą zaliczenia stażu było zaprojektowanie, wykonanie i prezentacja strony www o dowolnie wybranej tematyce. Uczniowie mieli okazję poszerzyć  kwalifikację w zakresie kompetencji zawodowych. Zagraniczny staż  to też okazja do podniesienia swoich umiejętności  językowych,

do współdziałania w zespole, lekcja dorosłości i odpowiedzialności. To również okazja do poznania miasta. Uczniowie zwiedzali Drezno pod opieką anglojęzycznych przewodników; mieli okazję obejrzeć najbardziej znane zabytki starej części Drezna (Frauenkirche, Zwinger, operę Sempera, tarasy Brühla, budynek Akademii Sztuk Pięknych…) Wraz z opiekunami zwiedzili Zamek  Pillnitz – letnią rezydencję królów saskich, Fabrykę Volkswagena„Gläserne Manufaktur” oraz siedzibę i campus uniwersytecki. W czasie wolnym młodzież indywidualnie poznawała  miasto, odkrywała jego urok i atmosferę. Poznawała zwyczaje, kulturę i codzienne życie mieszkańców kraju gospodarza.

Z szóstkami  w dzienniczkach praktyk, z ogromem wrażeń i bagażem doświadczeń 16  października uczniowie wrócili do Polski. Warto dodać, że młodzież z tytułu udziału w stażu zagranicznym nie ponosi żadnych kosztów związanych  z zakwaterowaniem, wyżywieniem, przejazdem, ubezpieczeniem, szkoleniami itd. Programy LdV poszerzają i uzupełniają proces kształcenia dobrych fachowców - techników, potrafiących sprostać wyzwaniom współczesnego rynku pracy. Są szansą na poznanie nowych rozwiązań technicznych i „ bycie na czasie” w dziedzinie technicznej, szansą na lepszy start w życie zawodowe po ukończeniu szkoły.


 
 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Projekt nr: PL/08/LLP-LdV/IVT/140323
Zawodowe doświadczenie techników ekonomistów

w Niemczech”

Termin realizacji : 03.10.2009 – 16.10.2009
Wartość projektu:
29760,00 EURO
Miejsce: Berlin
Ilość uczestników: 20
Partner: WBS TRAINING AG

Lista uczestników:

 

1. Błaszczyk Katarzyna

2. Czubak Edyta

3. Goryca Ewelina

4. Jasiński Artur

5. Kamiński Marcin

6. Kijak Monika

7. Kopeć Milena

8. Kujawa Wioletta

9. Kuś Wioleta

10. Mastyna Magdalena

11. Młynarczyk Grzegorz

12. Nawrot Renata

13. Parszewska Ewelina

14. Pomocnik Małgorzata

15. Popielska Małgorzata

16. Półtorak Katarzyna

17. Sadza Magdalena

18. Sokołowska Olga

19. Stachurska Sylwia

20. Stępień Wojciech

 

W ramach obecnego projektu jego uczestnicy odbyli 2-tygodniową praktykę zawodową w Berlinie.Podstawowym celem praktyki zagranicznej było umożliwienie konfrontacji i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności zdobytych w szkole. Program praktyki zawodowej został zrealizowany w niemieckiej firmie – WBS TRAINING AG (Partnerem Szkoły w realizacji projektów od 2006 r.). Był on skorelowany z treściami nauczanymi w szkole na przedmiotach zawodowych. Praktyka zawodowa oprócz celów dydaktycznych spełniła także cele wychowawcze takie jak: kształtowanie właściwego stosunku do miejsca pracy, przełożonych i współpracowników, przestrzeganie dyscypliny pracy oraz zasad etyki i kultury zawodu. Uczniowie uczestniczący w projekcie otrzymali szansę podniesienia kompetencji zawodowych, które w przyszłości znacznie zwiększają ich możliwości podjęcia interesującej pracy. Jako przyszli pracownicy będą tworzyć wysoko wykwalifikowaną kadrę, mobilną, bogatą w doświadczenia, otwartą na wielokulturowe środowisko. Zostali wyposażeni w dodatkowe umiejętności językowe. Poznali język branżowy, który doskonalili w bezpośrednich kontaktach w firmie WBS TRAINING AG. Była to niepowtarzalna szansa na rozwój, dodatkowo potwierdzona certyfikatem oraz dokumentem „Europass Mobilność”.