Nauczyciele

Rok szkolny 2016/2017

Dyrektor szkoły

mgr Jolanta Nowicka
zawodowe przedmioty informatyczne i ekonomiczne

v-ce dyrektor

mgr Jolanta Michnowska

matematyka, chemia, zawodowe przedmioty informatyczne

 

Nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Skarżysku-Kamiennej:

 

mgr Małgorzata Krzemińska - pedagog szkolny, biologia

mgr inż. Magdalena Armata-Ołownia - zawodowe przedmioty informatyczne

mgr Ewa Bogucka - język angielski
mgr Marlena Cybulska - chemia, zawodowe przedmioty informatyczne

mgr Iwona Dębińska - zawodowe przedmioty ekonomiczne

mgr Małgorzata Drobniak - chemia, zawodowe przedmioty informatyczne

mgr Justyna Gruszczyńska - język polski

mgr Jolanta Jaglińska - zawodowe przedmioty ekonomiczne i hotelarskie

mgr Beata Jajkowska - geografia

mgr Przemysław Janicki - zawodowe przedmioty informatyczne

mgr Sylwester Kaczmarski - wychowanie fizyczne

mgr Mariola Kowalska - zawodowe przedmioty ekonomiczne i hotelarskie

mgr Edyta Madej - zawodowe przedmioty informatyczne

mgr Ilona Mrówka – historia

mgr inż. Katarzyna Pisarek - zawodowe przedmioty informatyczne

ks. Karol Piłat - religia

mgr Anna Plucner - język angielski

mgr Joanna Romanowska - język niemiecki

mgr Agnieszka Sieczka – matematyka, fizyka

mgr Małgorzata Stefańska – bibliotekarz

mgr Halina Stradowska - zawodowe przedmioty ekonomiczne

mgr Zbigniew Stradowski - zawodowe przedmioty informatyczne

mgr Anna Suwała - historia, zawodowe przedmioty hotelarskie, historia

mgr Anna Lenart - wychowanie fizyczne

mgr Beata Trojanowska - zawodowe przedmioty ekonomiczne

ks. Rafał Widuliński - religia

mgr Maria Winiarska-Półtorak – matematyka

mgr Jacek Wojdat - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Radosław Żmijewski - język polski, wiedza o kulturze

 

mgr Anna Jarząbek - Łubek – język niemiecki

mgr Marek Kania – język angielski

mgr Sylwester Kij – prawo

mgr Anna Malik – biologia

mgr Małgorzata Wolska - język niemiecki

 

Przydział wychowawstw: 

 

klasa 1A - mgr Małgorzata Drobniak/mgr Justyna Gruszczyńska (technik informatyk)

klasa 1B - mgr Radosław Żmijewski (technik informatyk)

klasa 1C - mgr Jolanta Jaglińska (technik ekonomista/technik hotelarstwa)

klasa 1D – mgr Beata Jajkowska (technik organizacji reklamy)

 

klasa 2A - mgr inż. Magdalena Armata – Ołownia (technik informatyk)

klasa 2B - mgr Anna Suwała (technik ekonomista/technik hotelarstwa)

klasa 2C - mgr Edyta Madej (technik organizacji reklamy/technik spedytor)

 

klasa 3A - mgr Marlena Cybulska (technik informatyk/technik organizacji reklamy)

klasa 3B - mgr Ilona Mrówka (technik ekonomista/technik hotelarstwa)

 

klasa 4A - mgr Jacek Wojdat (technik informatyk)

klasa 4B – mgr Joanna Romanowska (technik ekonomista/technik hotelarstwa)

klasa 4C - mgr Mariola Kowalska (technik organizacji reklamy)

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Kwalifikacja: A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych – mgr Anna Plucner