Egzaminy poprawkowe

22.08.2017 r. - godzina 9.00 -egzamin MATURALNY w terminie poprawkowym. W szkole nalezy zgłosić się najpóźniej o godzinie 8.30. W ostatnim tygodniu sierpnia- egzaminy poprawkowe i klasyfikacyne. Szczegółowy harmonogram po 23.08.2017 na szkolnej stronie www.