Podręczniki- klasy I

W roku szkolnym 2017/2018 nie zostały zmienione podręczniki do przedmiotów ogólnokształcących (język polski, język angielski, matematyka, geografia, chemia, fizyka, historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa). Lista jest dostępna na stronie szkoły:Uczniowie-Wykaz podręczników do kl I narok szkolny 2016/2017. Będzie możliwość odkupienia podręczników w czasie giełdy szkolnej we wrześniu.